แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

เลนส์ technology

ทำไมต้องตัดเลนส์สายตาด้วยระบบ Freeform หรือ Digital Lens

การตัดแว่นแบบ freeform จะเป็นการตัดแว่นสายตาที่ใช้ software ในการคำนวณค่าสายตาเพื่อชดเชยค่าพารามิเตอร์ของแว่นที่ใช้ตัดเลนส์ คือ 1.ความโค้งหน้าแว่น 2.มุมเทหน้าแว่นที่ลาดลงจากด้านบน และ 3.ระยะห่างของเลนส์แว่นกับตาดำ จึงทำให้

1.Free form เป็นเลนส์ที่ให้ความคมชัดมากกว่า เพราะเป็นเลนส์ที่ถูกฝนมาด้วยระบบ software ที่ใช้การ scan กรอบแว่นตา เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่นที่จะตัดเลนส์ จึงเป็นเลนส์เฉพาะบุคคลจริงๆ

2.พื้นที่ความชัดบนเลนส์สายตา free form จะถูก Optimized ในส่วนที่เป็น acuity vision ของเลนส์ ได้มากกว่าเลนส์สายตาสำเร็จรูป