แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

ทำไมต้องตัดเลนส์สายตาด้วยระบบ Freeform หรือ Digital Lens

การตัดแบบ freeform จะเป็นการตัดที่ใช้ software ในการคำนวณค่าสายตาเพื่อชดเชยค่าสายตากับ 1.ความโค้งหน้าแว่น 2.มุมเทหน้าว่นที่ลาดลงจากด้านบน และ 3.ระยะห่างของเลนส์แว่นกับตาดำ จึงทำให้

1.Free form เลนส์จะให้ความคมชัดมากกว่า การตัดแบบปกติ

2.พื้นที่การมองเห็นบนตัวเลนส์จะมากกว่า พื้นที่ที่มองไม่ชัด จะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการตัดแบบปกติ

graphic5