แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

Scuba spectacle insert #199EB

SKU 0199EB spec insert
฿1 900.00
ในสต็อก
1
รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัดเลนส์สายตา ติด Scuba mask ใช้กาว Silicone ติดยึดกับหน้ากาก

Prescription Spectacle Inserts International, LLC (originally founded as Scuba Spec, Inc. in 1974) manufactures and sells prescription lens inserts for use in full facepiece respirators (Smoke Spec) and single lens dive and snorkeling masks (Scuba Spec). These spectacle inserts were invented by Dr. Sidney Shedrow, an optometrist in Savannah, Georgia. The Smoke Spec is used in a wide range of occupations and industries (e.g., first responders, chemical, mining, oil and gas industries, agriculture, academia and the military). The Scuba Spec is used primarily by recreational scuba divers and snorkelers.


บันทึกผลิตภัณฑ์นี้ในภายหลัง