แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

Progear Eyeguard กับเลนส์ Free form

เพราะกรอบ Progear Eyeguard เป็นกรอบที่โค้ง ไม่เหมือนกรอบแว่นสายตาทั่วไป การตัดเลนส์ปกติด้วยการตัดเลนส์แบบดั้งเดิม ใส่เข้าไปในกรอบที่โค้ง จะทำให้ภาพบิดเบือน เนื่องจากแสงที่ผ่านส่วนโค้งของเลนส์จะเกิดการหักเห ตามรูปด้านล่าง การตัดเลนส์สายตากรอบโค้ง จำเป็นต้องชดเชยค่าความโค้ง จึงจะได้ภาพที่ไม่บิดเบือน ด้วยเทคโนโลยี่ที่เรียกว่า Free Form

Conventional lenses with Rx prescribed by your optometrist cannot be applied to PROGEAR EYEGUARD (with exception of low power range) due to this frame geometry changes. The asymmetry causes power error and astigmatism across the entire lens surface while the change in lens axis create dislocation of images, i.e. both create dizziness and eye fatique.