แว่นสายตากีฬา

Hydrophobic and Oleophobic coating

เป็น coating เสริมสำหรับลดการเกาะตัวของน้ำ และ ไขมัน ที่ตัวเลนส์ ป้องกันคราบรอยนิ้วมือ คราบน้ำ ซึ่งเหงื่อที่ออก หรือฝนที่ตกขณะเล่นกีฬามักจะทำให้เลนส์มีคราบ การเคลือบ Hydrophobic and Oleophobic จะลดปัญหาเหล่านี้ขณะเล่นกีฬา

Hydrophobic and Oleophobic coating shed away water drops and grease and reduces stain on lens. A great feature during sweaty sports and makes the cleaning of lenses easy.