แว่นสายตากีฬา

ฝ้าที่เลนส์เกิดจากการถ่ายเทอุณหภูมิด้านในกับด้านนอก ที่ไม่ทำได้ไม่ดีอันเนื่องมาจาก การใส่ Mask และ การใส่แว่นชิดหน้ามากเกินไป

Progear Anti-fog gel เพียง 1 หยด กันฝ้าได้นาน 24 ชั่วโมง