แว่นสายตากีฬา

AR coating คือการเคลือบเลนส์เพื่อกันแสงสะท้อน โดยจะเคลือบด้านหลังของเลนส์เพื่อลดการสะท้อนแสงให้กับผู้ใช้

ส่วนเลนส์ออโต้ หรือ เลนส์ปรับแสง ที่เรียกว่า Transition Lens การเคลือบด้านหน้าเลนส์จะช่วยเร่งให้เลนส์เปลี่ยนสีได้รวดเร็ว

AR (anti-reflective) coating added to the back surface of the lens reduces glare coming from behind and eliminates reflection of the wearer’s cheeks. Adding an AR coat to the front of a Transition lens will allow the lens to change more quickly by allowing more ultraviolet light to reach the surface of lens to activate color change. UV cannot penetrate through the entire thickness of lens but totally absorbed before reaching your eye.