แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

การเคลือบเลนส์เพื่อกันแสงสีฟ้า เป็น options เสริมสำหรับเลนส์แว่นสายตา สำหรับผู้ที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ช่วยถนอมสายตา

Protect your eyes from the harmful blue rays emitted by digital screens. Reduce eye strain when you spend long hours in front of screens.