แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา

ตาขี้เกียจ กับ LENTICULAR Lens

เลนส์แว่นสปอร์ตเมื่อนำมาทำเป็นเลนส์สายตา จำเป็นต้องใช้เลนส์สายตาที่ทำจาก polycarbonate เพื่อความปลอดภัย และมาตรฐานของแว่นกีฬา ในการลดอุบัติเหตุจากการถูกกระแทก จากลูกบอลทุกชนิด และผู้เล่นด้วยกันในขณะเล่นกีฬา แต่ในขณะเดียวกัน เลนส์สายตาที่เป็น polycarbonate จะมีความหนากว่าเลนส์สายตาที่เป็นวัสดุอย่างอื่น และเราจะเห็นความหนาชัดมากขึ้น ถ้าเป็นแว่นสปอร์ตที่มีทรงกว้าง หรืออาจกล่าวได้ว่า เลนส์ยิ่งกว้างก็จะยิ่งหนา ดังนั้นคนที่มีค่าสายตาสูงๆ เช่น เด็กที่เป็นตาขี้เกียจ ที่มีค่าสายตาสูงพันกว่า จึงจำเป็นต้องใช้ Lenticular Lens เพื่อลดทอนความหนาของเลนส์ลงให้สามารถใส่กรอบแว่นสปอร์ตได้ ทั้งนี้การใช้ Lenticular ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งค่าสายตา และ รูปทรงของแว่นสปอร์ตแต่ละรุ่น โดยทาง Lab จะแนะนำผู้ใช้หากจำเป็นต้องใช้ Lenticular Lens

ลักษณะของ Lenticular Lens ก็คือเมื่อนำเลนส์มาตรวจด้วยเครื่องวัดที่เรียกว่า Lensometer เราจะได้ค่าสายตาที่น้อยกว่า ค่าสายตาที่เราได้จากการวัดสายตา

High prescriptions or lenses for sport frames have an important disadvantage: both are usually too thick.
Lenticular lens eliminates this problem for both negative and positive lenses. This process generates thinner lenses, offering the chance of making lenses that were impossible before due to their thickness. This notably improves the edge thickness for a negative lens and the central thickness for positive one. If thickness becomes a problem with a particular lens, order it with lenticular. Now there is an alternative, even for thick lenses.