แว่นกีฬาสายตา

แว่นสายตากีฬา แว่นโปรเกรสซีฟ

แว่นสายตาติดหน้ากากดำน้ำ ดับเพลิง

Spectacle Insert หรือแว่นสายตาติดหน้ากาก ดำน้ำ และ หน้ากากดับเพลิง

เป็นกรอบสำหรับตัดเลนส์สายตา เพื่อใช้ติดหน้าการกดำน้ำ และ ติดหน้าการดับเพลิงชนิด SCBA หรือ Full Face Aspiration Mask