แว่นสายตากีฬา

Technology

ทำไมต้องตัดเลนส์สายตาด้วยระบบ Freeform หรือ Digital Lens

การตัดแบบ freeform จะเป็นการตัดที่ชดเชยค่าสายตากับความโค้ง และมุมที่เอียงลงจากด้านบน จึงทำให้

1.ให้ความคมชัดมากกว่า การตัดแบบปกติ

2.พื้นที่การมองเห็นบนตัวเลนส์จะมากกว่า พื้นที่ที่มองไม่ชัด จะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการตัดแบบปกติ

graphic5