แว่นสายตากีฬา

Progear Eyeguard เลนส์เทคโนโลยี่

เพราะกรอบ Progear Eyeguard เป็นกรอบที่โค้ง ไม่เหมือนกรอบแว่นสายตาทั่วไป การตัดเลนส์ปกคิใส่เข้าไปจึงทำให้ภาพบิดเบือน ตามรูปด้านล่าง การตัดเลนส์จึงต้องชดเชยค่าความโค้ง จึงจะได้ภาพที่ไม่บิดเบือน

Conventional lenses with Rx prescribed by your optometrist cannot be applied to PROGEAR EYEGUARD (with exception of low power range) due to this frame geometry changes. The asymmetry causes power error and astigmatism across the entire lens surface while the change in lens axis create dislocation of images, i.e. both create dizziness and eye fatique.