แว่นสายตากีฬา

ฝ้าที่เลนส์แว่นเกิดจากอุณหภูมิด้านนอกกับด้านในของแว่น ที่ต่างกัน

Progear Anti-fog gel เพียง 1 หยด กันฝ้าได้นาน 24 ชั่วโมง