แว่นสายตากีฬา

แว่น Free Form Green by Thomas Trauth, Acetate Titanium

Free Form Green กรอบแว่นไททาเนี่ยม Minimal Concept เบามาก