แว่นสายตากีฬา

LENTICULAR Lens คืออะไร

เลนส์แว่นสปอร์ต จะใช้เลนส์ ที่ทำจาก polycarbonate เพื่อเป็นวัสดุเลนส์ที่ ปลอดภัยกับผู้ใช้ แต่ในขณะเดียวกัน เลนส์ polycarbonate จะหนากว่าวัสดุอย่างอื่น ดังนั้นเลนส์ที่มีค่าสายตาสูงๆ จึงจำเป็นต้องใช้ Lenticular Lens

High prescriptions or lenses for sport frames have an important disadvantage: both are usually too thick.
Lenticular lens eliminates this problem for both negative and positive lenses. This process generates thinner lenses, offering the chance of making lenses that were impossible before due to their thickness. This notably improves the edge thickness for a negative lens and the central thickness for positive one. If thickness becomes a problem with a particular lens, order it with lenticular. Now there is an alternative, even for thick lenses.