ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง

หลายคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วเกิดอาการตาแห้ง มีสาเหตุมาจากอะไร

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง

คอนแทคเลนส์ แต่ละยี่ห้อ จะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ด้วยความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี่ที่ต่างกัน เราจึงเห็นคอนแทคเลนส์ที่มีราคาที่ต่างกันในท้องตลาด แม้จะเป็น คอนแทคที่มี function การใช้งานเหมือนกัน เช่น รายวัน ราย 2 สัปดาห์ รายเดือน

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
เทคโนโลยี่ของแต่ละแบรนด์ เป็นตัวสร้างความแตกต่าง ทางคุณภาพ

ในขณะที่เรื่องกายภาพดวงตาที่ต่างกัน ของแต่ละคน ก็ส่งผลกระทบเช่นกัน ยี่ห้อเดียวกัน บางคนใส่ได้ บางคนใส่ไม่ได้ คือเกิดอาการตาแห้ง ตาแดง ตาอักเสบ และบางคนใส่แล้วหลุด เป็นต้น

มองไกลไม่ชัด มองใกล้ไม่เห็น ดำscuba ยังไง
สารเคลือบตา ตามธรรมชาติของคนเรา จะมี 3 ชั้น เมื่อเราวางคอนแทคลงบนกระจกตา มันจะจมอยู่ในสารที่เคลือบกระจกตา ไม่ใช่ทุกคนที่มีปริมาณสารเหล่านี้เพียงพอ คอนแทคเลนส์จึงไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน

น้ำตา หรือ Tear Flim ในตาแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ำตา ในขณะเดียวกัน คอนแทคเลนส์แต่ละยี่ห้อ ก็มีความแตกต่างกัน ทั้งวัสดุ องค์ประกอบที่เป็นน้ำ การซึมผ่านของออกซิเจน การรักษาความชุ่มชื้นของน้ำให้ได้นานต่างกัน

ในขณะที่บางคนใส่คอนแทคแล้วหลุด แต่คนอื่นใส่ไม่หลุดในยี่ห้อเดียวกัน มาจากกายภาพดวงตาที่ต่างกันนั่นเอง 

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
ความโค้ง กับ เส้นผ่าศูนย์กลาง คอนแทคเลนส์ มีผลกับคนที่ใส่คอนแทคแล้วแน่นไป หรือ หลวมไป

ความสัมพันธ์ระหว่างความโค้งและเส้นผ่าศูนย์กลาง

 • การเลือกความโค้งและเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสมต้องพิจารณาจากรูปทรงและขนาดของกระจกตาของผู้สวมใส่ เพื่อให้คอนแทคเลนส์มีความพอดีและสบาย
 • กระจกตาโค้งมาก (Steep Cornea):
  • อาจต้องใช้เลนส์ที่มีความโค้งมาก (Base Curve ต่ำ) เพื่อให้เลนส์พอดีกับรูปทรงกระจกตา
 • กระจกตาแบน (Flat Cornea):
  • อาจต้องใช้เลนส์ที่มีความโค้งน้อย (Base Curve สูง) เพื่อให้เลนส์ไม่รัดแน่นเกินไปใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง

ดังนั้น คนที่ใส่คอนแทคเลนส์ แล้ว หลุด เพราะหลวมไป จึงควรเปลี่ยน base curve คอนแทคเลนส์ที่ใส่ เช่น ตอนใส่ base curve 9.00 mm ใส่แล้วหลุด ต้องเปลี่ยน base curve ลงมาเป็น 8.5 มม แทน หรือ เพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ คอนแทคเลนส์ เช่น เพิ่มจาก 14.0 mm. เป็น 14.5 mm.

ด้วยการเปลี่ยนอย่าใดอย่างหนึ่ง

องค์ประกอบของน้ำในคอนแทคสำคัญยังไง

คอนแทคเลนส์ จะมีองค์ประกอบที่เป็นน้ำ เป็นส่วนใหญ่ จึงมีคำถามว่า คอนแทคสำหรับคนตาแห้ง ควรมีน้ำเยอะๆ จริงหรือ?

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
คอนแทครายวัน และรายเดือน

คอนแทคจะมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำ ทำให้รู้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกัน น้ำก็มีหน้าที่รักษาสภาพคอนแทคเลนส์

และเมื่อน้ำระเหยออกไปจากคอนแทคเลนส์ จะมีการนำน้ำจากตาเรา เพื่อคงสภาพตัวคอนแทคไว้ คือสาเหตุที่ทำให้คนที่ใส่คอนแทคชนิดที่มีน้ำมากเกิดอาการ ตาแห้ง

ค่าออกซิเจน บนคอนแทคสำคัญยังไง

กระจกตา จำเป็นต้องมีออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เราจึงจะมีสุขภาพตาที่ดี แต่เมื่อเราใส่คอนแทคที่ไม่มีคุณภาพ การซึมผ่านออกซิเจนไปกระจกตาจึงลดน้อยลง เพราะมีคอนแทคมากั้นออกซิเจน ดังนั้น คอนแทคที่ดี จึงต้องมีโครงสร้างที่ออกซิเจนซึมผ่านได้มากที่สุด

ค่าออกซิเจนซึมผ่าน ดูจากค่า Dk/t ค่ายิ่งสูงยิ่งดี เป็นดัชนี ชี้วัดคุณภาพ คอนแทคเลนส์ หรือ อาจดูจากค่า ออกซิเจนที่ซึมผ่านได้เช่นกัน ในแต่ละยี่ห้อ ค่านี้จะต่างกัน

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
ค่า Dk/t ตัวบ่งบอกถึงคุณภาพคอนแทคเลนส์ ยิ่งมีค่าสูงยิ่งดี

ผลกระทบจากการขาดออกซิเจนที่ตา (Corneal Hypoxia)

 1. อาการตาแดง (Redness)

  • การขาดออกซิเจนทำให้หลอดเลือดในกระจกตาขยายตัว ส่งผลให้ตาแดงและระคายเคือง
 2. อาการตาพร่า (Blurred Vision)

  • การขาดออกซิเจนทำให้กระจกตาบวมหรือมีการสะสมของของเหลว ซึ่งทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน
 3. การเกิดแผลที่กระจกตา (Corneal Ulcers)

  • การขาดออกซิเจนเป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดแผลที่กระจกตา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและอาจทำให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวร
 4. การสร้างเส้นเลือดใหม่ที่กระจกตา (Neovascularization)

  • กระจกตาปกติไม่มีหลอดเลือด แต่การขาดออกซิเจนทำให้ร่างกายพยายามสร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อเพิ่มการนำออกซิเจนเข้าสู่กระจกตา ซึ่งอาจทำให้การมองเห็นลดลง
 5. อาการตาแห้ง (Dry Eyes)

  • การขาดออกซิเจนอาจทำให้การผลิตน้ำตาลดลง ทำให้เกิดอาการตาแห้งและระคายเคือง
 6. การเกิดโปรตีนสะสม (Protein Deposits)

  • การขาดออกซิเจนอาจทำให้เกิดการสะสมของโปรตีนบนพื้นผิวของคอนแทคเลนส์ ซึ่งทำให้เลนส์ขุ่นและมองเห็นไม่ชัด

คอนแทคที่มีค่าออกซิเจนสูง จึงเหมาะกับคนที่ตาแห้งจากกายภาพ ดวงตา เพราะค่าออกซิเจนสูงจะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนแทคเลนส์ และลดปัญหาอาการตาแห้ง

คอนแทคที่ออกซิเจนซึมผ่านได้ดี ในตลาดมีไม่มากนัก และเท่าที่เห็นคือ จะใช้วัสดุที่เป็น silicone hydrogel ซึ่งเป็นคอนแทคเลนส์ที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาตาแห้ง จากกายภาพดวงตา หรือ ใช้งานในสภาพที่แวดล้อมที่ทำให้เกิดตาแห้ง

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
คอนแทคเลนส์รายวัน สำหรับคนตาแห้ง วัสดุ silicone hydrogel
ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
Vita เป็นคอนแทครายเดือนที่ ใช้วัสดุที่เป็น silicone hydrogel ที่มีค่าออกซิเจนสูงในระดับที่เรียกว่า superior oxegen transmission

ความสัมพันธ์ของน้ำ กับค่าออกซิเจน

ในความเป็นจริงพบว่า สัดส่วนน้ำที่มากในคอนแทคเลนส์ จะมีผลต่อค่าการซึมผ่านของออกซิเจน บนคอนแทคเลนส์ เพราะน้ำที่มากไปขัดขวางการซึมผ่านของออกซิเจน

ประเภทของคอนแทคเลนส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง

 • คอนแทคสายตาสั้น/ยาว
  ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
  คอนแทคเลนส์สายตา รายวัน
 • คอนแทคเลนส์ สายตา + เอียง
  ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
  คอนแทคเลนส์ สายตา + เอียง มีทั้ง แบบรายวัน ราย 2 สัปดาห์ และ รายเดือน
 • คอนแทคเลนส์สำหรับ คนที่มีค่าสายตายาวตามอายุ คือใส่มองไกล และมองใกล้ได้
  ใส่คอนแทคเลนส์ แล้วตาแห้ง
  คอนแทคเลนส์ Multifocal สำหรับคนที่มีค่าสายตายาวตามอายุ แบบรายวัน

ในปัจจุบันคอนแทคเลนส์ สามารถใช้ได้กับคนที่มีค่าสายตาเอียง และคนที่มีค่าสายตายาวตามอายุ 

ทั้ง2 นี้ จะใช้ค่าสายตาที่ใกล้เคัยง เมื่อต้องการใส่คอนแทคเลนส์ จึงจำเป็นต้องใช้ค่าสายตา เพื่อเทียบเคียง กับค่าคอนแทคเลนส์ที่ใกล้เคียง

สอบถามการเทียบเคียงค่าสายตาเอียง และ ค่าสายตายาวตามอายุ