การชำระเงิน ค่าสินค้า

  1. ชำระด้วยการโอนผ่าน บัญชีธนาคาร

2. Scan QR CODE ด้านล่าง

3. จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทางร้านจะส่ง Linked ยอดเงินชำระ กลับไปหาลูกค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุยกับทางร้านอยู่

ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ตามที่ระบุใน Link การจ่ายบัตรเครดิต